Logo

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Misją Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. 

Sukces TO JA to największy ogólnopolski kompleksowy program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet. Oparty jest na dwóch obszarach, kluczowych dla aktywizacji zawodowej kobiet, tj. poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji. Program dedykowany jest kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą bądź start-up. 

Regulamin sprzedaży płatnych webinarów znajdziesz tutaj!

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką
Pl. Bankowy 2, 
00-095 Warszawa
NIP: 521-376-01-86
REGON: 366107616

Kontakt email: dominika.jajszczak@sukcespisanyszminka.pl
Kontakt telefoniczny: 501-164-241